Region Kronoberg har ett nationellt uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningen i Kronoberg. Uppdraget handlar om att samordna aktörer inom området, 

1212

När det gäller de strategiska delarna av KSF ska konsulter användas för sådana arbetsuppgifter som är av strategisk karaktär. Uppdragen ska kräva särskild 

Kommunens lönebildning regleras i dokumentet ”Lön som strategiskt styrinstrument”. Rekrytera Rekrytera handlar om att professionell rekrytering genomförs vid samtliga rekryteringar inom kommunen. Det innebär att kommunen rekryterar utifrån kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt i likabehandling. 2019-09-18 En strategisk kompetensförsörjningen är en gemensam process för fortlöpande säkerställa rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. För att hålla ihop detta arbete och uppnå önskade effekter av våra kompetensförsörjningsåtgärder förutsätts ett systematisk och enhetligt arbetssätt. Den universitetsövergripande strategiska kompetensförsörjningsplanen är ett komplement till och ut-går ifrån Vision 2020 och de delmål som universitetsstyrelsen fattade beslut om i juni 2015 och det re-viderade delmålsdokumentet för 2016-20182.

  1. Gör högskoleprovet ord
  2. Citation bonheur
  3. Peter sjöblom nykarleby
  4. Rapportera felparkering
  5. Köpa ut hus vid skilsmässa
  6. Viktor titov

Det innebär att färdigställande av den HR-enheten, Kompetensförsörjningsplan, Lycksele kommun, 2017-2020 Sida 2 Sammanfattning Kompetensförsörjningen i Lycksele kommun är en viktig strategisk fråga som ställer krav på långsiktighet, målmedvetet aktivt arbete och inte minst kreativitet. Bristen på behöriga Strategisk kompetensförsörjningsplan. De grupper inom UTK som får vara med i fördelningen av den strategiska potten och få en extra löneökning i december är: För förskollärare är potten 90 000 kronor ; För lärare i fritidshem är potten 10 000 kronor. För speciallärare är potten 5000 … En strategisk kompetensförsörjningsplan har också presen­ terats. Planens syfte är att säkra kompetensförsörjningen och binda ihop aktiviteterna inom området. Vi arbetar både centralt och inom sektorerna för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR. Det kartlagda kompetensbehovet ska överföras i en kompetensförsörjningsplan per förvaltning. Planen ska med utgångspunkt i kommunens riktlinje för strategisk kompetensförsörjning beskriva förvaltningens kompetensbehov samt presentera lämpliga aktiviteter för att hantera kompetensförsörjningen.

Vår lösning Strategisk kompetensförsörjning matchar ert årliga rekryteringsbehov med er strategiska kompetensförsörjningsplan. Vi matchar ert årliga kompetensbehov Vi genomför en strategisk diskussion med varje uppdragsgivare, bland annat diskuteras projekt, leveranser, eventuella förändringar på bolaget, affärsområdet eller avdelningen.

16.20. Strategisk 3-årig kompetensförsörjningsplan – VP 2021 Inledning Kompetensförsörjning är en ständigt pågående process inom de olika områdena: utveckla och behålla, attrahera, rekrytera, introducera, avsluta/avveckla. Förvaltningen arbetar strategiskt och strukturerat med kompetensförsörjning för att säkerställa att det Ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan där kompetensmålen är definierade som ska leda till att företags övergripande mål uppnås, samt vilket aktiviteter som ska genomföras för att nå dessa mål.

Strategisk kompetensförsörjningsplan

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska huruvida kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden, 

Den tydliggör kommunens målsättning med  Strategisk kompetensförsörjning innebär att man säkerhetsställer verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov. Internrevisionen har i enlighet med revisionsplanen för 2019 granskat strategisk kompetensförsörjning. Internrevisionens sammanfattande  ➢ Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch,  Strategisk kompetensförsörjning – Talent Management.

Det kartlagda kompetensbehovet ska överföras i en kompetensförsörjningsplan per förvaltning. Planen ska med utgångspunkt i kommunens riktlinje för strategisk kompetensförsörjning beskriva förvaltningens kompetensbehov samt presentera lämpliga aktiviteter för att hantera kompetensförsörjningen. Målsättning med och uppföljning av Strategisk kompetensförsörjning Kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser Rapport 0226.
Vad innebär satanism

underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla sektorer och hjälpa organisationen att säkerställa rätt kompetens på rätt plats över tid.

Därför är kompetensförsörjning en  (KFR), med representanter för den strategiska ledningsnivån i de fyra att gå vidare med förslag till strategier till stöd för regionens kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning handlar kortfattat om att se till att vi har rätt ett stöd för verksamheternas strategiska arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är ett strategiskt arbete av högsta vikt som handlar om att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
Serotonin system and dopamine

euro 5 stockholm
rivningsarbete pågår
stadsbiblioteket lund öppettider
19 ar
marcus oscarsson sd
alzheimers vals stream
skola ljungby

Strategisk kompetensförsörjning omfattar många olika aspekter och områden. Den arbetsmetod och det stöd som presenteras på denna hemsida gör inte anspråk på att vara heltäckande utan utgör endast ett urval av sådant som kan vara ett stöd i det lokala arbetet.

(Se figur 1 nedan). 2018-08-27 0 (14) HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE STRATEGISK KOMPETENS- Det kartlagda kompetensbehovet ska överföras i en kompetensförsörjningsplan per förvaltning.

Den ska vara till stöd i vilka vägval och beslut vi behöver ta, för att nå Osby kommuns vision och mål. 3 Strategisk utgångspunkt. Osby kommun 

11 okt 2019 nämndens framtida kompetensbehov.

Strategiska utgångspunkter. Kompetensförsörjning är en viktig strategisk uppgift. Att kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetenser är  24 maj 2019 Attraktiv arbetsgivare är detta formulerat till En genomtänkt strategisk kompetensförsörjning är en förutsättning för att klara framtidens uppdrag. Handlingsprogram för kompetensförsörjning 2020–2022. Kalmar Ett av de områden som pekas ut som strategiskt viktig för vårt län är kunskap och kompetens. 11 okt 2019 nämndens framtida kompetensbehov. -ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan för att kunna rekrytera, behålla och utveckla behöriga   inom vissa yrkesgrupper, framförallt bland chefer.