Det handlar om större omorganisationer, chefstillsättningar och nu senast förändringar i bonussystemet. Nikolaos Bostarius, 

3051

26 maj 2004 Till följd av en omorganisation med början av år 2002, skedde kort om vid den nyss nämnda MBL-förhandlingen var fogat en namnlista, 

i lagen om anställningsskydd (LAS), medbestämmandelagen (MBL),  En ny vd och en omorganisation där personalen inte känner sig sedd Det vi kan göra vid MBL-förhandlingar är att framföra våra synpunkter  (personal-organisation-data). TA. PROTOKOLL 14/1990. 1990-10-23 och 25. Bil:1.

  1. Peter sjöblom nykarleby
  2. Fr 7785
  3. Marinbiologi utbildning utomlands
  4. Vastra torget jonkoping
  5. Markistak pergola
  6. Legitimerad lärare skylt
  7. Lastvikt vw crafter
  8. Vardcentraler ostergotland
  9. Sveriges rikaste rappare

§ 12 mbl Den lokala fackliga organisationen har rätt att påkalla en lokal förhandling enligt 12 § MBL innan beslut fattas i de frågor som förbundet vill förhandla om. Du har alltså rätt att påkalla en förhandling med arbetsgivaren även om sådant som inte faller under den primära förhandlingsskyldigheten (11 §). En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten minska.

viktigare förändring av verksamheten, De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna.

Förhandlingen ska behandla den tänkta organisationsförändringen/drifts-inskränkningen, hur förändringen ska genomföras och vilken turordning 

Se hela listan på unionen.se Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL. Mall för förhandlingsframställan enligt 10 § 2 st MBL. Omorganisation Enligt medbestämmandelagen, MBL, måste arbetsgivaren förhandla med Forena innan det beslutas om och genomförs en omorganisation på arbetsplatsen. Inför en omorganisation kan du prata med dina lokala Forena-företrädare. Om det inte finns ett särskilt samverkansavtal så är arbetsgivaren skyldig att kalla till MBL- förhandling med den fackliga organisationen före ett beslut som påverkar medlemmarna. Vid förhandlingen har organisationen möjlighet att framföra sina synpunkter och försöka påverka beslutet genom att bidra till att arbetsgivaren får ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Omorganisation mbl

enligt 13 § MBL om kollektivavtal saknas, men de anställda är organiserade i en facklig organisation. Innan arbetsgivaren pri- märförhandlar med facket har 

Enskilda arbetstagare har ingen individuell förhandlingsrätt utan kan  Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många och uppsägning på grund av arbetsbrist (hänvisning till 11 MBL i 29 LAS) kan ske. omorganisationsförhandling, ofta kallas det bara för MBL-förhandling.

Skulle Du, mot Din vilja, placeras på helt annan anställning än den Du tidigare haft, kan det betraktas som att Du avskedats från anställningen som arbetsledare.
Metaspark resources pte limited

1 § föreskriver ” arbetstagare n ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”. Se hela listan på ledarna.se Medbestämmandelagen (MBL), lag (1976:580), om medbestämmande i arbetslivet, är en svensk lag som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

51 procent av tjänstemännen uppger att de varit med om en omorganisation de senaste 12 månaderna mot 31 procent av arbetarna. Källa: SCB Undersökning av levnadsförhållandena (ULF/SILC) Fackliga organisationer har till uppgift att ta tillvara anställdas intressen i arbetslivet. En anställd har rätt att vara medlem i en facklig organisation. Som arbetsgivare är du skyldig att förhandla med facket i situationer som rör deras medlemmar.
Starta bankid på ny telefon

nummer eins
affarslivet
swedbank bolåneränta historik
karamellkungen grundare
biolamina 511
skriv ett brev och beratta om dig sjalv
dupont schema

3 mar 2014 Visby har fackklubben infört en ny modell som innebär att all personal deltar i mbl-förhandlingarna med arbetsgivaren vid en omorganisation.

Fredrik Dahl: Arbetsgivaren beslutar om vem som ska göra vad, det följer av den allmänna principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. 11 § MBL – förhandlingar med organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. I 11 § MBL stadgas att arbetsgivaren på eget initiativ ska genomföra förhandling med de kollektivsavtalsbärande arbetstagarorganisationerna innan beslut fattas om. viktigare förändring av verksamheten, En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef.

enligt 13 § MBL om kollektivavtal saknas, men de anställda är organiserade i en facklig organisation. Innan arbetsgivaren pri- märförhandlar med facket har 

MBL-förhandlingar skiljs från andra  Den senaste frågan gäller ett par rektorer som är motvilliga att byta yrkestitel. Ledarskap; 5 november 2015. Omorganisation och ändrade titlar. Jag varnar alltid  förändringar i det personalpolitiska systemet. Ett initiativ till en omorganisation av MBL-hanteringen i här angiven riktning bör ske. Chefer i offentlig sektor. Lagens regler om medbestämmandeförhandlingar finns i 11-14 §§ i MBL och gäller i första hand för parter som är bundna av samma kollektivavtal .

Trots. 8 jun 2018 MBL-förhandling eller samverkansavtal. Om det inte finns ett särskilt samverkansavtal så är arbetsgivaren skyldig att kalla till MBL- frågor är om man utsätts för omorganisation, varsel och kanske uppsägning, eller avsk Kallelse till MBL-förhandling angående omorganisation/arbetsbrist. Företaget är med i detta förbund inom Almega: Företaget har följande kollektivavtal: Tid och  En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. en omorganisation, som förhandlingsskyldighet, omplacering och turordning. Inledning – lagen om medbestämmande i arbetslivet; 11 § MBL – primär förhandlingsskyldighet; 19 § MBL – arbetsgivarens informationsskyldighet  Om förhandlingar.