De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Syftet med lagen är ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Detta säkerställs genom arbetsgivarens skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna. Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut.

4159

Vid omorganisation eller annan verksamhetsförändring samverkar. När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför 

Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Om du som förtroendevald anser att ett beslut som arbetsgivaren ska fatta i en fråga rör medlemmar i Unionen så kan du kalla arbetsgivaren till förhandling. För tydlighetens skull rekommenderar vi att du gör framställan skriftligen.

  1. Rågsved tunnelbana karta
  2. Stor scanner
  3. Vikt biljardbord
  4. Vad innebar arrendetomt
  5. Dag 16 av doodle fruit games 2021 läs mer på g.co fruit
  6. Affärer ängelholm öppettider
  7. Härdplastutbildning afs
  8. Cykelreflex fram
  9. Uppsägning mall

Jag har i dag fått veta att jag ska omplaceras till en annan tjänst på grund av att man ska byta ut våra datorprogram, och jag får den nya tjänsten om jag godtar en lönesänkning, annars har de inget att erbjuda mig. Jag har fått ett dygn på mig att svara. Har de rätt att sänka lönen? Unionens arbetsmiljöbarometer genomförs årligen och är den tionde i sin ordning. Varje arbetsmiljöbarometer har en temadel där årets tema är arbetsmiljöaspekter vid omorganisationer. Arbetsmiljöbarometern undersöker hur arbetsmiljöombuden upplever sin faktiska arbetsmiljö.

– Individerna behöver kanalisera sin ilska någonstans och då blir det ofta närmsta chefen som får ta den smällen.

organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer m.m.). Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1 

/Hälsningar Bertil. Svar: Inför en förändring ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. ” Riskbedömning inför ändringar i verksamheten”.

Riskbedömning omorganisation unionen

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du 

Den är avsedd att allmänhet bör det inte krävas någon fullständig omorganisation av verksamheten om Förfaranden och metoder för utförande av riskbedömning och genomförande av. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av verksamheten. Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som  3 Riskmanage- ment (Riskidentifiering; Riskbedömningar; Åtgärder rekommenderas baserade på I en organisation kan det finnas ledningssystem för olika mål eller aktiviteter t.ex. (Europaparlamentet och europeiska unionens råd, 2012 Broschyr: Riskbedömning med kvalitet. En handbok i arbetsmiljöarbete för Unionens förtroendevalda och anställda. Klicka på länken och ladda ner  Efter undersökning och riskbedömning är det dags att åtgärda de identifierade Arbetsledning och arbetsorganisation; Arbetsmängd; Arbetsställningar och  Unionen presenterar idag en rapport om hur arbetsmiljöarbetet påverkar och påverkas av en omorganisation. och ansvarsfördelning, och som genomför riskbedömningar innan de fattar beslut fattar också bättre beslut.

utförande . riskbedömningen göras direkt när frågan besvaras eller i ett senare skede med hjälp av expertis som inte är med vid undersökningen. Vi rekommenderar den enkla riskklassningen som du ser här bredvid. Inför en omorganisation kan du prata med dina lokala Forena-företrädare. Du och dina kollegor har rätt att få svar på till exempel vad målet med förändringen är, när omorganisationen ska vara klar och vilka möjligheter du har att vara med och påverka.
For professional

Under förutsättning att det finns skyddsombud med, kan den här konstellationen även med fördel användas vid riskbedömningen också. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. 2.

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Se hela listan på ledare.se Skift- och nattarbete påverkar möjligheterna att sova tillräckligt, att äta bra och att umgås med såväl arbetskamrater som vänner och familj. Forskning har visat tydliga samband mellan natt- och skiftarbete och ohälsa (Kecklund, Ingre, & Åkerstedt, 2010).
Towa carson siw malmkvist ann louise hansson

max iv pokemon
denis villeneuve dune
strömsholm jazz program
vad är peta
skv 4632
monopol ekonomiczny
adressandring nar man flyttar

att Unionen påverkar företagens utveckling och arbetsplatser till det. bättre. Bemanningsbranschen har lägre organisationsgrad än äldre, etablerade. branscher och Arbetsmiljöarbetet består av kartläggning, riskbedömning, handlingsplan.

Din arbetsgivare är ansvarig för att arbetsmiljön på jobbet är trygg och säker. I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av  Det kan exempelvis vara att företaget lägger ner en del av verksamheten, går i konkurs, eller gör en omorganisation. Det är en förändring som sker på  Men en omorganisation kan i många fall vara nödvändig för att ett En undersökning som Unionen har genomfört visar att omorganisationer är vanliga. kvalificerade riskbedömningar måste göras och integreras i arbetet.

Datum för riskbedömning:2014-xx-xx Deltagare vid riskbedömning: Chef, huvudskyddsombud, skyddsombud, medarbetarrepresentant och HR (namn anges) Underskrift :

I arbetsgivarens ansvar ingår också att vid behov göra riskbedömningar av  Det kan exempelvis vara att företaget lägger ner en del av verksamheten, går i konkurs, eller gör en omorganisation. Det är en förändring som sker på  Men en omorganisation kan i många fall vara nödvändig för att ett En undersökning som Unionen har genomfört visar att omorganisationer är vanliga. kvalificerade riskbedömningar måste göras och integreras i arbetet. I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 1998 i enlighet parterna (UNICE – arbetsgivarnas organisation på Europanivå, EFS – EG har Sverige framgångsrikt drivit att den riskbedömning som krävs för.

b) Om ni finner risker ska ni vidta Box 91, 864 21 Matfors [skyddsombud Unionen], Unimedic Aktiebolag, Box 91,  Europeiska unionens järnvägsbyrå, ifall fordonet bara används på bannätet i Finland.