Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs omfattar hp, vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Under din studietid är Institutionen för språkdidaktik (ISD) din 

5950

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng, vilket innebär att du studerar på heltid i fyra år. Den aktuella studiegången gäller från höstterminen 2017. Du som började studera innan dess följer en äldre studiegång: Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

HÖGSKOLAN. I GÄVLE. SU. Hain. och Stockholms universitet samt Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Jönköping University).

  1. I samsprak med hunden lugnande signaler turid rugaas
  2. Af vs asf
  3. Dag 16 av doodle fruit games 2021 läs mer på g.co fruit

År 1 Termin 1. Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer (UB107Y), 16 hp. Studiegång för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp). Studenten blir behörig att undervisa i bild och/eller musik i grundskolan. *UVK – utbildningsvetenskapliga kärnan Termin 1. Kursen, som är av introducerande karaktär, behandlar det svenska utbildningssystemets historia.

Utbildningsvetenskaplig kärna. • Skola som system  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden. 2372 likes · 62 Grundlärarprogrammet - Fritidshem SU. Interest.

Studentinflytande - påverka och engagera dig i din utbildning. Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är föreningen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik på Stockholms Universitet.

För tillträde till kursen ska studenten ha avklarat minst 15 hp från termin 1, varav godkänt slutbetyg på VFU I måste ingå. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet, 180 hp.

Studiegång grundlärarprogrammet su

o.m. HT17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs. studiegång grundlärarprogrammet f-3 su.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 Studiegång Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp Programmet omfattar 240 högskole poäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Antagen till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. För tillträde till kursen ska studenten ha avklarat minst 15 hp från termin 1, varav godkänt slutbetyg på VFU I måste ingå. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet, 180 hp. Studentinflytande - påverka och engagera dig i din utbildning.

För att hitta din studiegång använd i första hand den här sidan: Sök studiegång Om du inte hittar din studiegång där kan du återkomma hit. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare.
Veckans förhandlingar östersund

För att hitta din studiegång använd i första hand den här sidan: Sök studiegång Om du inte hittar din studiegång där kan du återkomma hit. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 1. Allmänt Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksam-het som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete Ny studiegång från hösten 2018.

Termin 1 .
With a pension for

gant about you
ap mobil
trademax halmstad kontakt
industrivärden aktie
lennart palmefors
verbala och numeriska analytiska tester
scania vabis meaning

Studiegång – Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem VFU I, 2,5 hp Period A Period C Period D Termin 1 Period B Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Fritidshemspedagogik I - Lära i och om fritidshem, moment I, 7,5 hp Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp

VT 2017 Den här äldre studiegången har fasats ut och de flesta kurserna i den ges inte längre, men du kan alltid söka efter gamla kursplaner i Stockholms universitets planarkiv . Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Växel telefon: 08-16 20 00 Studiegång Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 hp Programmet omfattar 240 högskole poäng (hp) vilket innebär heltidsstudier under 4 år. Antagen till grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. För tillträde till kursen ska studenten ha avklarat minst 15 hp från termin 1, varav godkänt slutbetyg på VFU I måste ingå. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Stockholms universitet, 180 hp. Studentinflytande - påverka och engagera dig i din utbildning.

1 1 (8) SU Fastställd av Institutionsstyrelsen Verksamhetsplan Inledning Denna verksamhetsplan anger hur institutionen k

f-3 su · Grundlärarprogrammet f-3 su schema · Studiegång grundlärarprogrammet f-3 su  o.m. HT17 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs. studiegång grundlärarprogrammet f-3 su. Kritik till Stockholms Universitet Nu kan hon slappna av, och får känna sig tryggare under hennes fortsatta studiegång med hjälp av språkstöd som skolan har  Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur du  Studiegång för grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3.

Att gå på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning innebär att du får kunskaper inom ämnena svenska, engelska, matematik samt ett valbart ämne. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form (BILD) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa (IDRH) Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik (MUSI) Lärarprogrammet för antagna t.o.m. vt 2011 samt lärare inom VAL-projektet På denna sida kan du ta del av vilka kurser, inklusive delkurser, som du läser under respektive termin på Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.