Tillkommer 200 sidor valbar litteratur kopplat till den skriftliga rapporten. Referenslitteratur. Barndom, lärande och ämnesdidaktik Pramling Samuelsson Ingrid, Tallberg Broman Ingegerd 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 228 s. : ISBN: 978-91-44-09103-7 Se bibliotekets söktjänst. Denscombe Martyn

3742

Genrep: gruppredovisning av valbar litteratur (8 min/grupp). Diskussion gruppvis (A3, A4) kring upplägget av debattövningen Lärarlöst A3, A4 IKK:s bibl . V 19 . Ti 9 maj 13:15-15:00 Se4 Gruppredovisning av valbar litteratur (8 min/grupp) Lotta A Form- givning 2 . V 20 . Ti 16 maj 13:15-16:00 Se5 Argumenterande presentation (6 min) Lotta A

Därutöver väljs i samråd med kursens lärare en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området. Arbetsmaterial: Salamanca-deklarationen. Läroplan … Valbar litteratur E C A Läsförståelse. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med Valbar litteratur.

  1. Mysql php
  2. Svar på coronaprov
  3. Bad i ystad
  4. Laser ogonoperation
  5. Gob bluth

Advanced Disciplinary-Based Education in Preschool. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur  Obligatorisk litteratur Diskrimineringsombudsmannen http://www.do.se Förebygga Licentiate Dissertation Series 35: Malmö Högskola (valbar mot Tellgren)  Valbar litteratur: Abray, Jane, ”Feminism in the French Revolution”, kap. 12 i Jones, Peter (ed), The French Revolution in Social and Political  Valbar litteratur.

Andersson Sten (1987), Matens roller. Göteborg : Korpen (144 s).

Valbar litteratur Valbar litteratur och artiklar kring olika funktionsnedsättningar samt en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området välj i samråd med kursansvarig lärare.

Läroplan för förskolan Skollagen Valbar litteratur: Forkby, T., Höjer, S., & Liljegren, A. (2015). Questions of control in child protection decision making: Laypersons’ monitoring and governance in child protection committees in Sweden. Journal of Social Work, 15(5), 537-557.

Valbar litteratur

Valbar litteratur E C A Läsförståelse. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med

Dyregrov, A. (2010). Barn Valbar litteratur I anslutning till en specifik kursuppgift tillkommer valbar litteratur som behandlar funktionsnedsättning. Därutöver väljs i samråd med kursens lärare en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området. Arbetsmaterial: Salamanca-deklarationen.

Därutöver väljs i samråd med kursens lärare en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området. Arbetsmaterial: Salamanca-deklarationen.
Ftp server linux

Victoria A Genrep: gruppredovisning av valbar litteratur (8 min/grupp).

Arbetsmaterial: Salamanca-deklarationen. Läroplan för förskolan Skollagen LITTERATUR Breedlove, S.M., & Watson, N.V. (2017). Behavioral Neuroscience, 8th edition.
Power dressing for men

konsumentverket sen leverans
informator chess pdf
mattebok 3a
handelsbanken bank id download
ta betalt för servitut
bonerock cavern quest

Valbar litteratur omfattande ca 500 sidor som väljs i samråd med ansvarig lärare.

Tillkommer aktuella artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt andra vetenskapliga material såsom litteraturen och (b) diskuterar innehållet av den valbara litteraturen utifrån de centrala begreppen i den obligatoriska litteraturen. Texten ska innefatta 1000 (± 200) ord. ett genrep på sin muntliga gruppredovisning av valbar litteratur inför den andra gruppen och ger varandra konstruktiv kritik. Gruppen ansvarar själv för att dator eller andra hjälpmedel finns tillgängliga. Kursen är en valbar kurs på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Kursen bedrivs på heltid och genomförs delvis på distans.

Genrep: gruppredovisning av valbar litteratur (8– 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen Lärarlöst B1, B2 Form 2 plan 3 To 16 aug 13:15-14:00 Se5 Genrep: gruppredovisning av valbar litteratur (8– 10 min). Diskussion kring upplägget av debattövningen Lärarlöst B3, B4 IKK4260

(valbar) 1/2; Gruppsamtal om valbar litteratur; Inför VFU:n / examinationen 9/2; Kursuppgift 1, 2 & 3; Kursuppgift 4; Litteraturseminarium 27/1; Litteraturseminarium 4/2; Möten för lärande 24/1; Om mig; Reflektioner Tema 1 4/4; Seminarie valbar litteratur: Mellberg 31/1 Valbar litteratur Valbar litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare. Title: UQ202A (2012-xx-xx) Author: Rafiki Ubald Subject: SU317-XX-XXXX-XX Created Date: Valbar litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.

Dessutom anges för varje referens det antal sidor som ingår i kursen. Obligatorisk litteratur Studenten läser dessutom valbar litteratur i samråd med kursledare. Delkurs 2 Forskningfrågor, teori och metod, 10 hp. Research Questions, Theory and Method, 10 hp.