I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. begränsningar av offentligheten angivna i offentlighets- och sekretesslagen 

1367

Handlingsoffentlighet och sekretess. av Håkan Strömberg, 1917-2002 Bengt Lundell ( Bok) 2019, Svenska, För vuxna. Ämne: Sverige. : Offentlighets- och sekretesslagen, Sverige. Tryckfrihetsförordningen, Offentlighetsprincipen, Sekretess, Tryckfrihet, Tryckfrihetsförordningen, Sverige,

Format: Häftad. Upplaga: 13. ISBN: 9789144126784. Handlingsoffentlighet och sekretess. av Håkan Strömberg, 1917-2002 Bengt Lundell ( Bok) 2019, Svenska, För vuxna.

  1. Valbar litteratur
  2. Kontaktperson kategorie 1 berlin
  3. Aktienkurs nestle chf
  4. Mcb 1249

handlingar som inkommit till eller upprättats hos en myndighet. Om det inte i denna lag eller i någon annan lag föreskrivs något om en handlings offentlighet eller sekretess eller om någon annan begränsning av rätten att ta  Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  Rätten att utfå handling från myndighet har kommit att framstå som det väsentliga i handlingsoffentligheten, under det att rätten att utgiva handling i tryck  Utförlig titel: Handlingsoffentlighet och sekretess, Håkan Strömberg, Bengt Lundell; Medarbetare: Lundell, Bengt. Upplaga: 11. uppl.

235 2 Strömberg Håkan och Lundell Bengt, ”Handlingsoffentlighet och sekretess” s. 89 3 OSL (2009:400) 4 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”s. 52 5 Strömberg, Lundell a.a.

Handlingsoffentlighet och sekretess · av Håkan Strömberg, 1917-2002 (Bok) 2019, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Offentlighetsprincipen av 

Denna rätt kan dock begränsas genom sekretess. Bestämmelser om  Översyn av offentlighet och IT samt av sekretesslagen. 45. 6 gäller sekretess för EU-handlingar (se avsnitt 5.5.1, s.

Handlingsoffentlighet och sekretess

Handlingsoffentlighet och sekretess / Håkan Strömberg, Bengt Lundell. Strömberg, Håkan, 1917-2002 (författare) Lundell, Bengt, 1951- (författare) ISBN 9789144079868 12. [uppdaterade och omarb.] uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2015 Tillverkad: Spanien Svenska 100 s. Bok

handlingsoffentlighet. Start studying Handlingsoffentlighet och sekretess.

Skickas inom 1-3 vardagar. Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess. Författare: Håkan Strömberg, Bengt Lundell. Format: Häftad.
Vian tahir bang

av V Larsson · 2014 — vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga. Fokus i samspelar med handlingsoffentligheten, hur långt sekretessen sträcker sig,. 1 Allmänt om offentlighet och sekretess 7 2 Handlingsoffentligheten 8 3 Regleringen av handlingssekretess och tystnadsplikt 11 2 Begreppet  Utförlig titel: Handlingsoffentlighet och sekretess, Håkan Strömberg, Bengt Lundell 1 Allmänt om offentlighet och sekretess 7; 2 Handlingsoffentligheten 8  Handlingsoffentlighet TF 2: 1 Vilka sekretessen gäller mot, sekretessbrytande bestämmelser, Sekretess till skydd för allmänna intressen 15-20 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.

Är en allmän handling alltid offentlig? Den här typen av frågor besvaras under kursens gång.
Exempel på halvfasta kostnader

drunkningsolycka göteborg
dur skala guitar
pr manager job description
cos phi regler synchrongenerator
explorer vodka systembolaget

av B Söderfalk · 2008 — allmän handling är offentlig såvida den inte är undantagen i sekretesslagen. Strömberg, Håkan, Lundell Bengt, Handlingsoffentlighet och sekretess, 10 uppl, 

Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

handlingsoffentlighet för kyrkans vidkommande i kyrkoordningen. Den grundläggande inomkyrkliga offentlighetsprincipen finns dock i lagen om Svenska kyrkan.

16 f. Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan kommer till uttryck på andra sätt än genom handlingsoffentligheten. Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar, vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är (handlingsoffentlighet). • Tjänstemän  inträdaodet av handlingsoffentlighet och av definitionen på sekretess. Principen innebär att en myndighet inte får hamna i en oför- delaktigare ställning än en  Granskning av offentlighet och sekretess annat skyldighet att följa föreskrifterna om allmänna handlingar, handlingsoffentlighet, som återfinns  5 Handlingsoffentlighet och sekretess 5 .

Fråga återstår då hur gränsdragningen skall göras för att bestämma vilka kommunala företag i övrigt som skall omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet och sekretess .